Velkommen til censorkorpset for biologi

Censorkorpsets opgaver består blandt andet i:

  • At sikre, at de studerende har opnået et tilstrækkeligt og ønskeligt niveau.
  • At fungere som retssikkerhedsinstans for de studerende og som rådgivningsforum for uddannelsesinstitutionerne.


GUIDELINES Vedrørende brug af censor:

Censorkorpset for Biologi indeholder omkring 500 censorer. 

Download listen her

Institutioner med et bedømmelsesbehov, som ikke kan dækkes af medlemmer i korpset kan, via lokalt studiesekretariat, anmode formandskabet om at få lavet en efterbeskikkelse med de kompetencer der er brug for.

I særlige tilfælde kan der ad hoc beskikkes en censor til en enkelt eksamen. Censorformandskabet skal have de relevante dokumenter senest 4 uger før den pågældende eksamen.


Proceduren for Efter- eller ad-hoc beskikkelse er:

  • Der laves en begrundet indstilling til censorformandskabet, som redegør for hvorfor bedømmelsesbehovet ikke kan dækkes af det eksisterende censorkorps.

  • Ad hoc- eller korps-beskikkelsesskema udfyldes og underskrives af censor-kandidat. 

  • Begrundelse, underskrevet anmodningsskema, samt et kort cv sendes samlet via lokalt studiesekretariat til censorformandskabet på mailadressen biocensor@bio.aau.dk. Skriv gerne ”ad hoc beskikkelse"/”censorkorps beskikkelse” og censors navn i emnefeltet.

  • Herefter tager censorformandskabet stilling til evt. beskikkelse.

Bemærk at eksterne censorer ikke må være affilieret med den institution, der har bedømmelsesbehovet indenfor den seneste 2-årige periode.

Formand og sekretær

Formand

Professor MSO
Michael Toft Overgaard
Email: mto@bio.aau.dk
Tlf.: (45) 2446 3066

Sekretær

Lea Otte
Email: biocensor@bio.aau.dk
Tlf.. (45) 9940 3602

Info til censorer

Beskikkelsesanmodninger og bekendtgørelser

Kontaktinformation