Velkommen til censorkorpset for biologi

Censorkorpsets opgaver består blandt andet i:

  • At sikre, at de studerende har opnået et tilstrækkeligt og ønskeligt niveau.
  • At fungere som retssikkerhedsinstans for de studerende og som rådgivningsforum for uddannelsesinstitutionerne.


GUIDELINES Vedrørende brug af censor:

Censorkorpset for Biologi indeholder omkring 500 censorer. 

Download listen her

Institutioner med et bedømmelsesbehov, som ikke kan dækkes af medlemmer i korpset kan, via lokalt studiesekretariat, anmode formandskabet om at få lavet en efterbeskikkelse med de kompetencer der er brug for.

I særlige tilfælde kan der ad hoc beskikkes en censor til en enkelt eksamen. Censorformandskabet skal have de relevante dokumenter senest 4 uger før den pågældende eksamen.

Procedurer for etablering af nyt censorkorps

December 2017.

Det er blevet tid til at få igangsat den nye 4-årige beskikkelsesperiode for censorer i Censorkorp for Biologi. Den nye beskikkelsesperiode går fra 1. april 2018 til 31. marts 2022

Proceduren for etablering af nyt censorkorps:

Alle institutioner med behov for ekstern censur fra det biologiske censorkorps, bedes identificere mulige censorkandidater og sende invitation om optagelse i korpset til dem.

Institutionerne sender en liste over inviterede censorer til censorformandskabet ultimo 2017.

Senest d. 8. januar sender de censorkandidater der ønsker optagelse i korpset udfyldt og underskrevet optagelsesskema samt kort opdateret CV direkte til Censorformandsskabet (biocensor@bio.aau.dk).

Censorformandskabet anmoder herefter ministeriet om godkendelse af censorkandidaterne.

Er der behov for yderligere information, venligst kontakt os.

Med venlig hilsen

Michael Toft Overgaard
Censorformand 

Formand og sekretær

Formand

Professor MSO
Michael Toft Overgaard
Email: mto@bio.aau.dk
Tlf.: (45) 2446 3066

Sekretær

Lea Otte
Email: biocensor@bio.aau.dk
Tlf.. (45) 9940 3602

Vejledning til censorer i det nuværende censorkorps

Proceduren for etablering af det nye korps er, at man inviteres af en institution med ekstern bedømmelsesbehov. Hvis du ønsker at være til rådighed i censorkorpset opfordrer vi til, at du henvender dig til de institutioner hvor du ønsker at fungere som ekstern censor, og beder dem sende en invitation.

Senest 8. januar sender de censorkandidater, der ønsker optagelse i korpset udfyldt og underskrevet optagelsesskema samt kort opdateret CV direkte til Censorformandskabet (biocensor@bio.aau.dk).

Info til censorer

Beskikkelsesanmodninger og bekendtgørelser

Kontaktinformation