Velkommen til censorkorpset for biologi

Censorkorpsets opgaver består blandt andet i:

  • At sikre, at de studerende har opnået et tilstrækkeligt og ønskeligt niveau.
  • At fungere som retssikkerhedsinstans for de studerende og som rådgivningsforum for uddannelsesinstitutionerne.


GUIDELINES Vedrørende brug af censor:

Censorkorpset for Biologi indeholder omkring 400 censorer. 
 

Download listen her

Institutioner med et bedømmelsesbehov, som ikke kan dækkes af medlemmer i korpset kan, via lokalt studiesekretariat, anmode formandskabet om at få lavet en efterbeskikkelse med de kompetencer der er brug for.

I særlige tilfælde kan der ad hoc beskikkes en censor til en enkelt eksamen. Censorformandskabet skal have de relevante dokumenter senest 4 uger før den pågældende eksamen.


Proceduren for Efter- eller ad-hoc beskikkelse er:

  • Der laves en begrundet indstilling til censorformandskabet, som redegør for hvorfor bedømmelsesbehovet ikke kan dækkes af det eksisterende censorkorps.

  • Ad hoc- eller korps-beskikkelsesskema udfyldes og underskrives af censor-kandidat. 

  • Begrundelse, underskrevet anmodningsskema, samt et kort cv sendes samlet via lokalt studiesekretariat til censorformandskabet på mailadressen biocensor@bio.aau.dk. Skriv gerne ”ad hoc beskikkelse"/”censorkorps beskikkelse” og censors navn i emnefeltet.

  • Herefter tager censorformandskabet stilling til evt. beskikkelse.

Bemærk at eksterne censorer ikke må være affilieret med den institution, der har et bedømmelsesbehov, dvs. man må ikke være ansat på samme fakultet.

Formand og sekretær

Formand

Professor MSO
Michael Toft Overgaard
Email: mto@bio.aau.dk
Tlf.: (45) 2446 3066

Sekretær

Birgitte Bauer Pedersen
Email: biocensor@bio.aau.dk
Tlf.. (45) 9940 8491

Træffetid: Mandag, tirsdag og torsdag 8:30 - 13:30.

Info til censorer

Beskikkelsesanmodninger og bekendtgørelser

Kontaktinformation